Publisert artikkel om hverdagsrehabilitering til hjemmeboende eldre – en kvalitativ studie

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til hjemmeboende eldre. Tilbudet skal være personsentrert i både informasjons-fasen, i kartlegging og målsettingssamtale. Hensikten med denne studien var å få kunnskap om samtaleprosessen og pasientens innflytelsen i formulering av pasientens egne mål.

Forskeren Aud Moe, Kari Ingstad og Hildfrid Brataas har publisert artikkelen i tidsskriftet:

BMC Health Services Research
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-017-2715-0

Du kan lese det norske sammendraget her