Tidsskrift for omsorgsforskning er fra og med i dag fritt tilgjengelig som open access-tidsskrift!

Du kan lese hele utgaven i PDF-format eller du kan velge enkeltartikler i det formatet du ønsker helt gratis på idunn.no. Alle artiklene kan fra nå av også deles fritt i sosiale medier. Tidsskriftet utgis av Senter for omsorgsforskning i samarbeid med Universitetsforlaget AS.

https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning