Fagnyheter fra USHT Trøndelag nr 3 2018.

Begivenhetsrik høst

Da var sommeren over, og mens høsten sniker seg fram med sitt flotte fargespekter sendes årets tredje nyhetsbrev ut fra oss i USHT Trøndelag. Vi går en spennende og begivenhetsrik høst i møte, noe som også kalenderen i nyhetsbrevet viser. Vi ser spesielt frem til å møte representanter fra alle kommunene i Trøndelag under dialogmøtene med Fylkemannen i september og oktober. Kanskje sees vi på en av høstens mange aktiviteter?
Uansett ønsker vi dere en strålende høst! Neste nyhetsbrev kommer i desember.

Jobbvinner – Hvordan rekruttere de beste til våre nærmeste?

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt som skal bidra til økt rekruttering av helsefagarbeidere og sykepleiere til helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Mange kommuner har i dag store utfordringer med å rekruttere disse yrkesgruppene og tall fra SSB antyder at det i fremtiden ikke vil bli enklere. Erfaring og forskning viser imidlertid at det finnes tiltak kommunene kan gjennomføre for å knytte til seg dyktig helsepersonell. Jobbvinner samarbeider med flere kommuner om å gjennomføre rekrutteringstiltak samt å utvikle nye!

Les mer her.

Trygge ansatte, trygge brukere

Hva gjør at palliative pasienter og deres pårørende opplever trygghet? Det skal samarbeidsprosjektet «Trygge ansatte, trygge brukere» finne ut av.

Prosjektets mål er at kommunene skal legge til rette for gode og trygge dager i eget hjem for alvorlig syke og deres pårørende.  Prosjektet skal gjennom kvalitative intervjuer med alvorlig syke og pårørende få innsikt i hva som bidrar til en opplevelse av trygghet i hjemmet.

Les mer her.

Hjemmetjenestene i Trøndelag (sør) får tilbud om deltakelse i Noklus!

Denne høsten vil alle hjemmetjenesteenheter i Trøndelag (sør) som ikke allerede deltar i Noklus, få tilbud om toårig kostnadsfri deltakelse.
Målet er at laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten kvalitetssikres og at de som skal utføre laboratoriearbeidet får den nødvendige kompetansen.

Mer omtale her:  Noklus’ hjemmetjenesteprosjekt.

Ønsker dere å komme raskt i gang, ta kontakt med laboratoriekonsulent

Måling av livskvalitet-nye anbefalinger

Mange vet at Norge troner høyt når verdens lykkeligste land rangeres, men ikke at det ofte bygger på små utvalg og ett enkelt spørsmål om tilfredshet med livet alt i alt. Nå kommer anbefalinger for hvordan bedre kartlegge befolkningens livskvalitet.

Les mer her.

Se seminar i forbindelse med lanseringen her.

Fagsamling “Mer mestring”

USHT arrangerte fagsamlingen “Mer mestring” sammen med NAKU på Verdal 30. august. Samlingen var rettet mot alle ansatte som arbeider med mennesker med utviklingshemming. Ansatte fra sju kommuner var representert på samlinga!

Les mer og se bilder fra samlingen her.

 

Trøndelagsløftet
– koordinering av Trøndelags arbeid med velferdsteknologi

Prosjektet «Trøndelagsløftet» skal bidra til at Trøndelag blir koordinert på det velferdsteknologiske feltet, og til at kommunene får den bistanden de selv opplever at de trenger for å innføre velferdsteknologiske tjenester. Aktiviteten i prosjektet vil være et supplement til alt arbeid som allerede gjøres innenfor velferdsteknologifeltet i fylket.

Besøk prosjektets nettside her.

Effektivt og lærerikt nettkurs

Det nettbaserte kurset om pasientsikkerhet Open School har vært svært nyttig for Eik sykehjem i Tønsberg. Du kan også ta det – helt gratis.

Les mer her.

Kalender