Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Kommunene kan søke Helsedirektoratet om tilskudd for å jobbe med helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver – søknadsfrist 31. januar 2019

Målet med tilskuddsordningen er å utvikle kommunale modeller som bidrar til:
•å styrke kvaliteten på tjenestene til pasienter/brukere gjennom systematisk samarbeid med pårørende
•å støtte pårørende med krevende omsorgsoppgaver, forbedre deres situasjon og bidra til å forebygge at de utvikler egne helseplager år helseproblemer
•at barn og unge som pårørende og etterlatte til foreldre eller søsken får ivaretatt sine behov for informasjon og nødvendig oppfølging

Søknad sendes til Helsedirektoratet via Altinn, søknadsfrist 31.1.2019

Se lenke her eller i menyen til høyre om regelverk og øvrig informasjon.