Fagnyheter | Nyhetsbrev 02-2019

Sommerhilsen!

Sommeren er plutselig her, og for noen har ferieavviklingen allerede startet. Siden forrige nyhetsbrev i mars har det vært mange spennende aktiviteter i Trøndelag. En av våre store satsinger i år – læringsnettverk i Tidlig oppdagelse av forverret tilstand – har snart pågått et halvt år, og tredje samling er planlagt 27. august i Trondheim hvor tema som SKUV og KOLS vil være aktuelle. Vi vet at mange team jobber godt mellom samlingene og vi kan nevne at Steinkjer kommune har kjørt opplæring i et hjemmetjenestedistrikt, hvorav Trønder-Avisa valgte å lage en sak rundt dette. Det er så gøy å se at det vi gjør slår rot og faktisk får betydning for ansatte og brukere/pasienter!

Sommeren kan til tider være hektisk med færre faste ansatte på jobb. Samtidig bringer årstiden muligheter til gode øyeblikk, som en iskrem i solveggen eller å nyte smaken av søte trønderske jordbær. Vi håper alle får anledning til mange gyldne stunder sammen med brukere/beboere og kolleger.

Vi i USHT Trøndelag ønsker alle en riktig god sommer, både i ferien og på jobb!

Fra varsel om tilsyn til prosedyre om vold og overgrep på Ørland sykehjem
Varsel om tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern kom i god tid før fastsatt tilsynsdato i Ørland kommune, noe som ga en fin mulighet til å gjennomgå internkontrollen. Denne gjennomgangen viste blant annet at det manglet prosedyre om vold og overgrep mot eldre i sykehjem. Les mer om erfaringene de har gjort seg i prosessen.<https://kommune.us16.list-manage.com/track/click?u=f31b9f0ad1df7475e088128d4&id=94bf7d7369&e=4cfc594a63>


ABC opplæringen i Trøndelag
Vi kan denne høsten tilby fagseminar på mitt livs ABC perm 2 da denne nå er bekreftet ferdig. Dette har vært en etterspurt perm fra mange kommuner.
I norddelen av fylket vil det blir endringer av underleverandør/ koordinatorer av ABC opplæringen fra høsten 2019. USHT Verdal vil koordinere alle permer i ABC opplæringen mot tidligere Helse Nord-Trøndelag (SH Levanger, Namsos og HAVO). De er i full gang med planlegging av fagseminarer i samarbeid med HNT.

Informasjon om fagseminarer i hele fylket legges ut abcregistrering.noog på USHT sine Facebook-side.

Kontaktpersoner:
Vibeke Berg Forås og Gro Nina Helberg i nordfylket.
Grethe Jørgensen og May-Britt Strand i sørfylket.

Omsorgs-konferansen 2019
Omsorgskonferansen 2019 blir arrangert 15. oktober og programkomiteen er godt inn i planleggingen av programmet. Tema for årets konferanse er kvalitetsreformen «leve hele livet» og vi kan røpe at det kommer inspirerende forelesere og spennende tema med både fagspesifikk- og teknologisk tilnærming. Vi nevner ernæring, SKUV, vold mot eldre, helseplattformen mm.
Hold deg oppdatert på programmet her.

Hva er viktig for deg?-dagen i Trøndelag
“Hva er viktig for deg?”-dagen markeres årlig over hele landet. 6. juni fikk alle ansatte i hjemmetjenesten, bo og dagtilbudstjenesten og institusjonstjenesten i Verdal kommune utdelt buttons og et oppdrag om å spørre minst en av sine pasienter «Hva er viktig for deg?» i løpet av dagen. Svarene som kom frem ble hengt opp godt synlig for de ansatte for å bidra til refleksjon og samtaler.
Les mer om gjennomføringen av dagen her.

Nettverk: Læringsarena for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
-Et ledernettverk i Trøndelag for kommunale enheter som yter tjenester til mennesker med utviklingshemming.
Målet med satsingen er å bidra til tryggere og mer kompetente ledere, mer kunnskapsbasert praksis i tjenestene og en delingskultur mellom avdelinger og kommuner.Kommunene som deltar i prosjektet er Åfjord, Verdal, Stjørdal, Steinkjer, Trondheim, Skaun og Høylandet.
En oppgave i ledernettverket er å arrangere en årlig fagsamling i ledernettverket. Det er verdt å allerede nå merke seg dato og sted for første fagsamling for ledere i tjenestene til mennesker med utviklingshemming: 12/11-19 på Scandic Hell, Stjørdal
Mer informasjon om nettverket her.