Konferanse «Helsefremmende miljø – hva skal til for å bli et aldersvennlig samfunn»

Eldrereformen Leve hele livet er i startfasen. Reformen skal resultere i et mer aldersvennlig samfunn, og forberedes nå nasjonalt og regionalt.

Les mer her.