Omsorgskonferansen 2019 -Leve Hele Livet

Fylkesmannen i Trøndelag, i samarbeid med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester og kommuner i Trøndelag inviterer til årets omsorgskonferanse.

Tema for konferansen er blant annet:

  • Hva er Leve hele livet
  • Eldre og rus
  • Mister Tourette og jeg
  • Vold mot eldre- vold i nære relasjoner
  • Velferdsteknologi
  • Delir hos eldre
  • SKUV

Meld deg på konferansen ved å trykke på denne lenken.