Forsking og innovasjon Skrivekurs for ansatte i helse – og omsorgstjenesten

Gode tjenester i fremtiden vil kreve at kommunen tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger. Fylkesmannen, i samarbeid med Overhalla kommune og Senter for omsorgsforskning Midt  setter i gang skrivekurs for å gi kommunene kompetanse til å jobbe kunnskapsbasert med innovasjonsarbeidet innen helse- og omsorgssektoren.

Mere info og påmelding finner du her