Invitasjon til samling velferdsteknologi

Trøndelagsløftet inviterer kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal til nettverkssamling for velferdsteknologisatsingen 30 oktober på Statens hus Trondheim.

Les mer og påmelding