Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene

Fylkesmannen viderefører i 2020 samarbeidet med Orkdal kommune og NTNU om studietilbud for ansatte i helse- og omsorgssektoren i juridisk metode og helserett.

Les mer her.