Forskningsdagene 2019

Det ble under Forskningsdagene 2019 arrangert konferanse i samarbeid mellom Fylkesmannen i Trøndelag, Forskergruppen ComCare og Senter for omsorgsforskning, midt. Tema for årets konferanse var eldrereformen Leve hele livet. Fylkeslege Jan Våge åpnet konferansen. Dagen ble gjennomført med temaene arbeidsmiljø, bomiljø for eldre og  «Eldrereformen Leve hele livet  i Trøndelag – hva skjer?» ved representantene Torbjørn Solberg (Fylkesmannen i Trøndelag),  Bjørn Magne Lyngstad (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Verdal) og Aud Moe (Senter for omsorgsforskning, midt).

Konferansen samlet ca. 200 deltakere fra hele Trøndelag.

Bildet er fra innlegget om En god dag i helse- og omsorgstjenesten v/ Hilde Munkeby (stipendiat) som hun holdt sammen med Siri Andreassen Devik (1.amanuensis), Nord universitet.