Invitasjon Fagdag om brukerstyrt personlig assistanse Steinkjer

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til fagdag med fokus på saksbehandling, rettigheter og lovforståelse for de som arbeider med BPA i kommunene.

Les mer her