Velferdsteknologi – Trøndelagsløftet

Trøndelagsløftet har som målsetting at Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene i Trøndelag i løpet av 2020.

Les mer her