Tilbud til barn og unge med langvarig og sammensatt oppfølging

Tilskuddsordningen har som mål å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig og sammensatt oppfølging, gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. 

Les mer her.