Kommentar: Skrøpelige eldre – mer enn et spørsmål om semantikk

Språk er makt. Når uttrykket skrøpelige eldre blir benyttet i diskusjonen om hvem som skal prioriteres i spesialisthelsetjenesten, er det grunn til å være på vakt.

Les mer her.