Pasientsikkerhet hos sørsamiske brukere i kommunale helse- og omsorgstjenester

Myndighetenes strategi for helsetjenester til den samiske befolkningen er å levere kulturelt tilpassede tjenester framfor særomsorg, men vi vet lite om pasientsikkerhetsutfordringer hos samiske brukere. Hva erfarer helsepersonell påvirker muligheten til å gi trygge og sikre tjenester til samiske brukere i kommunene? Siri Andreassen Devik og Rose Mari Olsen undersøkte dette i en studie som nylig ble publisert i et temanummer om pasientsikkerhet i Tidsskrift for omsorgsforskning. Du kan lese hele artikkelen i fulltekst her.