Blåboka, svartboka og alle listene …

Mange år har gått siden elektronisk pasientjournal ble innført her i landet, men likevel har helsepersonell i ulik grad fortsatt å bruke papirbaserte løsninger som supplement eller erstatning for den elektroniske journalen. Hvordan og hvorfor gjør de det, og hvilken betydning kan denne delte dokumentasjonspraksisen ha for pasientsikkerheten? Og kan kombinasjonen av papirbasert og elektronisk dokumentasjonspraksis ha medvirket til eller forhindret uønskede hendelser? Jorunn Bjerkan, Victor Valderaune og Rose Mari Olsen undersøkte dette nærmere i en kommunal kontekst, og resultatene fra studien kan du lese i denne artikkelen publisert i Tidsskrift for omsorgsforskning.