Med søkelys på kommunenes pasientsikkerhetsarbeid

Pasientsikkerhet har fått økende oppmerksomhet de siste årene, både gjennom politiske føringer og gjennom forsknings- og utviklingsarbeid. Brukernes rettigheter til trygge og sikre tjenester er den samme uavhengig av tjenestenivå, og vi ser at aktiviteten knyttet til pasientsikkerhet – som tradisjonelt har vært mest omfattende i sykehus – nå også i større grad involverer helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Men hvilke betingelser har pasientsikkerhetsarbeid i norske kommuner, og hva fremmer eller hemmer dette arbeidet? Disse spørsmålene har Vibeke Berg Forås og Siri Andreassen Devik som utgangspunkt i sin nylig publiserte artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning. Du kan lese artikkelen i fulltekst her.