Webinar om lovverk som regulerer bruk av tvang og makt

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til en webinar-rekke om lovverket som regulerer bruk av tvang og makt i helse- og omsorgstjenesten. Les mer på Statsforvalterens nettsider