Digital konferanse om reformen Leve hele livet

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet inviterer til åpen og gratis digital konferanse om reformen Leve hele livet 2. juni. Temaet for konferansen er hvordan de nye nasjonale satsingene, som Kompetanseløft 2025, Demensplan 2025,  pårørendestrategien, nasjonal ernæringsstrategi og oppfølging av stortingsmelding lindrende behandling og omsorg, henger sammen med reformarbeidet og bidrar til å understøtte målene med reformen. Les mer om konferansen og meld deg på her