Webinar: Framtidens helse og omsorgstjenester – muligheter i omskiftelige tider

Senter for omsorgsforskning midt, Forskningsgruppen ComCare (Nord universitet), Statsforvalteren i Trøndelag og Utviklingssenter for  sykehjem og hjemmetjenester inviterer i forbindelse med Forskningsdagene til Webinar 17. september kl. 9–12 med tema Framtidens helse og omsorgstjenester – muligheter i omskiftelige tider. Webinaret er gratis, og retter oppmerksomhet på demografi, oppgaveglidning, kompetanseløft, pårørende, verdighet og arbeidsglede. Se program og meld deg på her.