Nytt kunnskapsnotat for arbeidet med «Leve hele livet»

I arbeidet med å samle og sammenfatte kunnskap har forskere ved SOF identifisert temaområder som er særlig tverrgående og har overordnet betydning for arbeidet med reformen. Her har de blant annet støttet seg til fagpersoner fra Helsedirektoratet, og de har samlet inn erfaringene til fire brukerrepresentanter fra Pensjonistforbundet.

«Kjerneområder Leve hele» livet er tittelen på denne oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse knyttet til kvalitetsreformen Leve hele livet. Les mer her.