Underveisrapporten fra Leve hele livet er publisert

Rapporten er utarbeidet av OsloMet og belyser hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeider med Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Datainnsamlingen er gjort gjennom en spørreundersøkelse, ved casestudier og gjennomgang av saksdokumenter i et utvalg kommuner. Du finner rapporten her