Nytt forskningsprosjekt om trygg legemiddelbruk for hjemmeboende eldre

Senter for omsorgsforskning (SOF), midt, og Nord universitet har fått tildelt 16 millioner fra Forskningsrådet til prosjektet MedSafe-Old: Ensuring medication safety for older recipients of municipal home care services. Hensikten med prosjektet er å undersøke hvordan kommunene kan tilrettelegge for bærekraftig, persontilpasset og trygg legemiddelbruk for hjemmeboende eldre.

Samarbeidspartnere er SOF øst/NTNU Gjøvik, SOF sør/USN, Sykehuset Innlandet HF, Mittuniversitetet (Sverige) og Swansea University (England) – samt fire kommuner og to Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Prosjektet er fireårig, med oppstart i 2023. Mer informasjon på nord.no