Elin Vegsund

Elin er utdannet sykepleier og har en master i ledelse fra Handelshøyskolen BI. I tillegg til sitt engasjement ved SOF midt, har hun stilling som virksomhetsleder ved Blindheim omsorgssenter og Hatlane omsorgssenter i Ålesund kommune. Ved SOF midt er hennes primære oppgave å bidra inn i det regionale støtteapparatet for arbeidet med kvalitetsreformen Leve Hele Livet i Møre og Romsdal.