Grete Helen Bratberg

Professor

sykepleie og helsevitenskap

Om meg 

Autorisert som sykepleier i 1979 (Namsos) og helsesøster i 1987 (Trondheim). Har hovedsakelig erfaring med kommunale helsetjenester som sykepleiesjef og ledende helsesøster i Verran kommune i perioden 1981-1994. Krav til akademisk kvalifisering som lærer ved sykepleierutdanningen i Levanger førte til cand. mag. grad våren 1999 og hovedfag i helsevitenskap ved NTNU 2001. Ble seinere stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU og disputerte som dr. philos i 2007 med arbeidet Pubertal timing, antecedent to risk or resilience? Epidemiological studies on growth, maturation and health risk behaviors, The Young HUNT study. Et arbeid som handler om hvordan pubertetsutviklingen, og spesielt dette med å være tidlig utviklet kan influere på vekst, vekt og atferd som bruk av alkohol og tobakk i tenårene.

Seinere publikasjoner har hatt andre fokus, men i stor grad vært basert på data fra HUNT, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og med ulike epidemiologiske tilnærminger. HUNT var min arbeidsplass i mange år, først som prosjektkoordinator i HUNT 2 (1995-97), men også seinere som stipendiat og førsteamanuensis. Selv om forebyggende helsearbeid har vært sentralt for mitt faglige engasjement, har jeg som forskningsrådgiver i Helse Nord-Trøndelag (2008 -2017) vært involvert i flere kliniske studier både som veileder og/eller medforfatter, og har derfor erfaring med bruk av ulike metoder og forskningsdesign innenfor kvantitativ forskning. Siden høsten 2017 har jeg arbeidet som professor i sykepleie og helsevitenskap ved sykepleierutdanningen ved Nord Universitet, Levanger. I den forbindelse er jeg involvert i prosjektsamarbeid med SOF-Midt-Norge. Utfordringer knyttet til utviklingen av gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester i kommunene bør etter min oppfatning ha stort fokus og er også min motivasjon til å være en potensiell støttespiller og samarbeidspartner for SOF framover.

Grete kan nås på både [email protected] eller [email protected]

Last ned CV her