Gunn Eva Solum Myren

Førsteamanuensis

Gunn Eva Solum Myren er vernepleier med mastergrad i sosialt arbeid fra UiN, og har en PhD i helsevitenskap fra Mittuniversitetet med fokus på dagaktivitetstilbud for personer med demens som bor hjemme.

 

Hennes forskningsinteresser er hovedsakelig helsetjenesteforskning innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester: demensomsorg, tjenester til personer med utviklingshemming, og velferdsteknologi. Hun er opptatt av at forskningsarbeidet ved universitetet skal bidra til fagutvikling i de kommunale tjenestene, og har hatt særlig fokus på å inkludere personer med utviklingshemming som medforskere.

 

Hun er leder av arbeidsutvalget i Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming, og er med i forskningsgruppa Likeverdig samfunnsdeltakelse og marginaliserte grupper ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet. Hun er også forskningsfaglig veileder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag, avdeling sør. Nedenfor finner du lenker til mer informasjon om hennes forskning og publisering.