Ingela Enmarker

Professor

Jeg ble utdannet sykepleier i Sverige 1973. Etter praktisk erfaring innen sykepleie gjennom mange år, studerte jeg under 80-talet til lærere innen pleie og omsorg ved Uppsala universitet og begynte å arbeide ved sykepleieutdanningen i Gävle samtidig som jeg arbeida som sykepleie. At studere ble dokk en livsstil og jeg fortsatte deretter med sykepleievitenskap og psykologi og tok doktorgrad i psykologi i Stockholm i 2004. Min forskning har i stor grad vært rettet mot psykisk helse i et folkehelseperspektiv, både innen helsefremming og sykdomsforebygging. Jeg har også forsket på demens og alderspsykiatri, og på hvordan det fysiske og psykososiale miljøet påvirker psykologiske prosesser og mental helse. Det viktigste for meg er å jobbe for å kunne ha et forskningsmiljø som ivaretar forskning i forhold til praksisfeltet. Dette er viktig både for praksisfelt og utdanning i en vekselvirkning. En betydningsfull oppgave er å være mentor for andre innen pleie og omsorg som ønsker å forske.

Last ned CV her