Jorunn Bjerkan

Førsteamanuensis

Jorunn Bjerkan er sykepleier med mastergrad i helseinformatikk fra Aalborg universitet og har en doktorgrad (PhD) i helsevitenskap fra NTNU med fokus på nettbasert samhandling rundt individuell plan. Hennes forskningsfelt er hovedsakelig innen e-helse: dokumentasjon, elektronisk samhandling og pasientsikkerhet, i det siste også verdighet relatert til e-helse. Hun har et spesielt fokus på IKT-brukernes rolle som systembrukere og -utviklere, enten det gjelder pasienter/tjenestemottakere eller ansatte i sektoren. Hun er redaktør for Nordisk tidsskrift for helseforskning, og leder av forskningsgruppa Pasientsikkerhet, dokumentasjon og informasjonsutveksling ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

 

Nedenfor finner du lenker til mer informasjon om hennes forskning og publisering.