Kari Blindheim

Førstelektor

Kari er utdannet helsesykepleier og har en master i samfunnsplanlegging og ledelse. Hun arbeider som førstelektor ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Ålesund og er veileder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal. Hennes forskningsinteresser er hovedsakelig innenfor helsefremming og forebygging, mestring, pårørende, demensomsorg og velferdsteknologi. Hun er medlem i forskningsgruppen Aldring og eldreomsorg ved Institutt for helsevitenskap Ålesund, NTNU.

 

Nedenfor finner du lenker til mer informasjon om hennes forskning og publisering.