Lars Hammarström

Førsteamanuensis II

Lars er utdannet sykepleier og har en doktorgrad (PhD) i omvårdnad. Han har sin hovedstilling ved Mittuniversitetet (Sverige), hvor han er ansatt som universitetslektor ved Institutionen för hälsovetenskaper. Lars forskningsområde er psykiatrisk omsorg med særlig fokus på møtet mellom omsorgsperson og pasient i rettspsykiatrisk omsorg. Hans forskning hviler hovedsakelig på fenomenologiske og hermeneutiske ontologiske og epistemologiske forutsetninger.

 

Nedenfor finner du lenker til mer informasjon om hans forskning og publisering.