Rose Mari Olsen

Senterleder/Professor

Rose er utdannet sykepleier og har en doktorgrad (PhD) i helsevitenskap. Hennes forskningsinteresser er hovedsakelig innenfor helsetjenesteforskning: dokumentasjon, informasjonsutveksling og samhandling, legemiddelbruk og legemiddelhåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet. Hun er redaksjonsmedlem i Tidsskrift for omsorgsforskning, og medlem av forskningsgruppa Legemidler og legemiddelhåndtering ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

 

Nedenfor finner du lenker til mer informasjon om hennes forskning og publisering.