Ruth Øfsti

Phd stipendiat

Sykepleie og helsevitenskap

Phd stipendiat Nord Universitet

Jeg er født i Tromsø og oppvokst på Senja, men bor nå i Elvran i Stjørdal kommune. Hoppet av jusstudiet etter videregående skole og reiste til sjøs 1982, utdannet meg til navigatør ved Tromsø Maritime høgskole, og har jobbet i utenriks og innenriks skipsfarts. Etter dette ble jeg tatt opp på luftfartsverkets etatskole (nåværende Avinor), og har jobbet med lufttrafikktjeneste i Brønnøysund AFIS, Værnes kontrolltårn og Trondheim kontrollsentral, samt flysikringstjenesten i til sammen sytten år. Jobben bestod i å koordinere flytrafikken, samt undervisning og opplæring av flygelederaspiranter. Underveis tok jeg delvis permisjon for å ta ettårig IT utdanning. Ved Trondheim kontrollsentral var jeg også regionstillitsvalgt og landsstyremedlem for Lufttrafikkledelsens fagforening, og har vært aktivt deltagende i omstillingsprosesser i staten. Etter en slitsom prosess som endte med nedleggelse av Trondheim kontrollsentral på Værnes, og overforing av luftrom til Bodø, valgte jeg å ta sykepleierutdanning ved Høgskolen i sør-Trøndelag(Hist), og har siden arbeidet i Selbu kommune og ved St.Olavs hospital som sykepleier. Ved St.Olavs hospital jobbet jeg først en kort tid ved kirurgisk avdeling, senere ved akuttavdelingen.

Jeg ble ferdig med master i klinisk helsevitenskap ved det medisinske fakultet(DMF) ved NTNU høsten 2011. Jeg har gjennomført prosjektet «Observasjonsenhet, effektiv pasientbehandling?», som også var masteroppgaven min. Etter dette arbeidet jeg en kort tid som seksjonssjef ved Observasjonsenheten før jeg gikk over til stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i nord-Trøndelag (Hint) i 2012. Senere universitetslektor ved Nord Universitet. Her har jeg jobbet hovedsakelig med undervisning i klinisk sykepleie ved andre studieår, samt bachelor veiledning i tredje studieår. Ble ferdig med to-års deltidsutdanning i praktisk pedagogisk utdanning(PPU) våren 2014. Jeg har vært ansatt som ansatt som Phd stipendiat i Nord Universitet siden november 2016, og tilknyttet Senter for omsorgsforskning (SOF), siden 1.januar 2017. Her skal jeg forske på pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten i Phd løpet mitt.

Ut over dette har jeg vært kommunestyrerepresentant i Stjørdal kommune siden høsten 2007, nå vararepresentant. Har ledet trafikksikkerhetsutvalget i kommunen i 8 år, som vant fylkets trafikksikkerhetspris i 2013, og har vært pådriver for etableringen av den nå årlige trafikksikkerhetskonferansen ved trafikklærerutdanningen ved Nord universitet.