Stine Marlen Henriksen

Førsteamanuensis

Stine er utdannet vernepleier og sosialantropolog, og har en doktorgrad (PhD) i sosiologi. Hennes forskningsinteresser er hovedsakelig innenfor helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, herunder særlig temaer knyttet til makt og tvang, boform og fysiske omgivelser (sosiomaterialitet), samt samfunnsdeltagelse og funksjonshemmende barrierer. Hun er medlem av forskningsgruppa Likeverdig samfunndeltakelse og marginaliserte grupper ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

 

Nedenfor finner du lenker til mer informasjon om hennes forskning og publisering.