Systematisk kvalitetsutviklingsarbeid i Overhalla kommune; emne forflytning

Bakgrunn:

Overhalla kommune satser systematisk på kvalitetsutvikling, med mål å ha høy kvalitet på omsorgstjenester og å fremme ansattes helse og arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet (2006, 2007) fremhever kvalitetsutvikling i forflytningspraksis som helsefremmende arbeid. I 2009 – 2010 gjennomførte kommunen et prosjekt om forflytningsteknikk og tjenestekvalitet i helse og omsorgstjenestene. Høgskolen i Nord-Trøndelag, ved samarbeidsorganet, og Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge (SOF) har gjennomført prosjektevaluering. Dette har endt opp i fagfellevurdert rapport og artikkel (Brataas, Hellesø og Flått 2011; Hellesø og Brataas 2012). Kommunen har utviklet prosedyrer på forflytning, og har videreført veiledning i forflytning for alle ansatte, og revidert kvalitetsdokumentene. Overhalla ønsker evaluering med vekt på ansattes oppfatninger om effekt av de to tiltaksdelene på forflytningspraksis som nå er gjennomført.

Mål:

Å få kunnskap om utviklingsarbeid innen kommunehelsetjenesten.

Det planlegges vitenskapelig artikkel som formidling til fagmiljøer og forskningsmiljøer.

Metode:

Spørreundersøkelse. Sammenligning av besvarelser før oppstart av prosjektet og besvarelser i mars 2013, etter at tiltakene med kurs, veiledning og prosedyreutvikling og utvikling av undervisnings DVD om etikk og forflytningspraksis er gjennomført og avsluttet ved utgangen av år 2012. Utvalg er alle ansatte innen kommunens pleie- og omsorgstjenester.

Prosjektperiode:

Januar 2012 – desember 2013.

Finansiering:

Samarbeidsorganet HiNT – kommuner.
SOF finansierer lisens for Questback nettbasert spørreundersøkelse samt veiledning på prosjektet.
KLP delfinansierer artikkelskriving.

Prosjektleder og deltagere:

Nanna Hellesø, HiNT
Tone Mette Flått, Overhalla kommune
Jorunn Bjerkan, HiNT
Hildfrid Brataas, HiNT / SOF

Lenke:

RAPPORT: Tjenestekvalitet – forbygging – helse Forflytningsteknikk i pleie- og omsorgstjenesten