Senter for omsorgsforskning, midt legger vekt på omsorgsutfordringer, kompetanseutvikling og formidling i kommuner.
Sentret skal være en nasjonal, regional og lokal ressurs innen forsknings- og utviklingsarbeid.
Fordringer og behov som defineres i og av kommunene skal danne grunnlag for utvikling og forbedring av omsorgstjenesten.