Om senteret for omsorgsforskning

Separ5008a1xntrene for omsorgsforskning i Vest, Nord, Øst, Sør og Midt er et nasjonalt og regionalt nettverk for kunnskapsutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenesten. 

Sentrene er ledd i oppfølging av Omsorgsplan 2015 og styrkingen av den kommunale helse- og omsorgsforskning.

Bedre omsorgstjeenster
Økt omsorgstjenesteforskning skal komme både helse- sosialutdanningene og kommunene til gode. Forskningsaktiviteten vil bidra til å styrke fagutvikling og metodeutvikling i helse- og sosialutdanningene. Gode helse- og sosialutdanninger er viktig for å få en bedre omsorgstjeneste.

Praksisnær forskning
Omsorgsforskningssentrene skal bidra til å styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren.

Sentrene inngår i et nettverkssamarbeid ledet og koordinert fra Senter for omsorgsforskning ved Høgskolen i Gjøvik.

Fem sentere
Følgende fagmiljøer har status som Senter for omsorgsforskning:

Senteret ble opprettet sommeren 2008.