Nasjonale konferansen om omsorgsforskning

HELLZENOVE4808A7200220__240Den første nasjonale konferansen om omsorgsforskning ble arrangert på Gjøvik gård mandag 27. og 28. oktober.
– Nå skal det blir trøkk i omsorgsforskningen framover, fastslo seniorrådgiver Steinar Barstad i Helse- og omsorgsdepartementet.

Av: Morten Stene

Den første nasjonale konferansen om omsorgsforskning samlet omtrent 150 deltagere fra hele landet: forskere, praktikere og representanter for offentlig planlegging og forvaltning.

– Dere skal tegne et nytt bilde, skape ny praksis og inngå nye relasjoner i forhold til kommunale omsorgstjenester, sa seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, Steinar Barstad. Senter for omsorgsforskning skal pløye ny mark.

Favner all omsorg
– Omsorgsforskning dekker både den omsorg som familiene yter for voksne og gamle som trenger hjelp i det daglige, og den omsorgen det offentlige yter gjennom det kommunale hjelpeapparatet (hjemmetjeneste og sykehjem), understreket faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, Tor Inge Romøren.

– Omsorgsforskning er viktig fordi omsorg angår mange mennesker, og fordi den krever store ressurser. Og når den neste eldrebølgen kommer om 10 til 15 år vil behovet for kunnskap og innsikt på dette feltet bli enda større

“When I’m Sixty-Four”
Konferansen ble åpnet med senterets kjenningsmelodi; “When I’m Sixty-Four” (Beatles). Rektor Jørn Wroldsen og virksomhetsleder ved Helse og omsorg i Gjøvik kommune, Jan Morten Andreassen ønsket velkommen til konferansen og Gjøvik by.
Oppsummering av konferansens innlegg