EU samarbeid?

TRANSILVANIA__240Senter for omsorgsforskning Midt-Norge er invitert til å delta i et Europeisk forskningsprosjekt om mental helse.
Av: Morten Stene

Prof.dr. Liliana Rogozea, Transilvania University of Brasov, har henvendt seg til Senter for omsorgsforskning Midt-Norge om å bidra et en europeisk prosjekt kaldt Friendly Toils for developing Mental Helth Promotion and reducing tke stigma of exclusion.
Hindre stigmatisering
– Prosjektet har som mål å finne konkrete redskap for å redusere stigmatiseringen av psykisk syke, sier daglig leder Asbjørn Okstad, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge
– Her er det blant annet snakk om å bygge et europeisk nettverk.
Internasjonalt orientering
– Dette er interessant for oss, sier Okstad. Det er en viktig premiss for Høgskolen i Nord-Trøndelag at kunnskapstilfanget er internasjonalt, så vi vil se nærmere på denne henvendelsen.
Les mer om Transilvania University of Brasov