Spør oss

OMSORGSFORSKNING4808A16550__240Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge åpner spørrespalte. Spørsmål og svar vil bli publisert på en egen side.
– Vi vet det er mange spørsmål der ut, sier daglig leder Asbjørn Okstad, Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge. Samtidig er en slik spalte en del av den formidlingsjobben vi skal gjøre.

Av: Morten Stene

Fra juni vil Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge, sette i gang en spørrespalte på sine Internettsider. Alle kan stille spørsmål så vil fagfolk svare på dem etter hvert.
– Send inn spørsmål på e-post som angitt under, så vil vi svare etter hvert, sier daglig leder Asbjørn Okstad, Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge. Vi kan ikke love svar på alle spørsmål på dagen, men vi vil løfte fram faglig forankrede svar på mer prinsipielle spørsmål som har allmenn interesse.

Faglig forankret
– Vi vet at mange innen omsorgsyrkene har spørsmål på ulike forhold og kan i noen føle at det er vanskelig å finne gode svar, sier Okstad. I mange tilfeller blir en telefon til kollegaer løsningen, og dette kan gi gode svar, men trenger ikke bestandig gi fullgode svar.

– Vårt tilbud tar sikte på å finne brukervennlige svar fra vitenskapelige kilder – både fra Norge og utlandet, sier Okstad. Som kjent er omsorgsspørsmålene ofte generelle og ikke forskjellige fra land til land eller sted til sted.

– Fra spørsmål som blir formidlet inn til oss, blir et spørsmål valgt ut for besvarelse hver måned, sier Okstad.

Engasjerer de beste
Senter for omsorgsforskning jobber tett sammen med alle helsefagutdanningene i Midt-Norge, og vil engasjere fagfolk til å finne gode svar på spørsmålene ut fra vitenskapelige kilder.

– Vi vil bestrebe oss på engasjere de beste fagfolkene vi har til å hjelpe oss med svar, sier Okstad. Dette gir en teoretisk forankring som vil belyse problemene ut fra de beste kildene i norsk og utenlandsk faglitteratur.
Send e-post
Send spørsmålene til Ove Helzen eller Asbjørn Okstad.