Skal bidra til gode hjemmetjenester

ASBJORNOKSTAD200X220__240Omsorgsforsknigssentrene i Norge har fått 450.000 kroner for samhandle med de regionale undervishjemnetjenestene. Ålesund, Åfjord og Stjørdal kommuner er de tre kommunene som har fått status som undervisningshjemmetjeneste i Midt-Norge.
– I første omgang skal vi gjennomføre en forventingavklaring, sier daglig leder Asbjørn Okstad, Senter for omsorgsforskning Midt.

Av: Morten Stene

I sommer fikk alle landets fylker fått et nytt kompetansemiljø for læring, fagutvikling og praksisnær forskning i de kommunale hjemmetjenestene. Disse miljøene skal samhandle med omsorgsforskningssentrene rundt i landet.

– Vi skal i første omgagn gjennomføre en intervjuundersøkelse med 45 utvalgte kommuner får avstemme forventinger og kartlegge behovene, sier daglig leder Asbjørn Okstad, Senter for omsorgsforskning Midt. Så skal vi framover finne gode samarbeidsformer mellom undervisningssykehjemmene, undervisningshjemmetjenesten og omsorgsforskningssentrene.

Regionale undervisningshjemmetjeneste. og undervisningssykehjem
I Midt-Norge er Ålesund kommune i Møre og Romsdal, Åfjord kommune i Sør- Trøndelag og Stjørdal kommune i Nord- Trøndelag valgt ut som undervisningshjemmetjeneste.

Søbstad sykehjem i Trondheim, Rokilde sykehjem i Kristiansund (Møre og Romsdal) og Verdal bo- og helsetun (Nord Trøndelag) er regionale undervisningssykehjem.

Skal styrke kvaliteten
– Det skjer mye bra utviklingsarbeid for å styrke kvaliteten lokalt i den enkelte kommune. Vi har likevel for lite fokus på å lære av erfaringene, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Å omdanne konkret erfaring til kunnskap som grunnlag for fagutvikling, organisering, prioritering og ledelse er en viktig oppgave for de kommunale tjenestene. Derfor lanserer regjeringen i dag undervisningshjemmetjenester i alle landets fylker, som skal bidra til å heve kvaliteten og kompetansen i de kommunale hjemmetjenestene.

Etablering av undervisningshjemmetjenester er en nasjonal satsing på fag- og kompetanseutvikling og et viktig tiltak for å videreutvikle omsorgstjenestene i tråd med Omsorgsplan 2015.

Kommuner med undervisningshjemmetjeneste

 • Eidsberg kommune i Østfold
 • Bjerke bydel i Oslo
 • Bærum kommune i Akershus
 • Hamar kommune i Hedmark
 • Vågå/ Sjåk/ Lom kommuner i Oppland
 • Drammen kommune i Buskerud
 • Sandefjord kommune i Vestfold
 • Porsgrunn kommune i Telemark
 • Grimstad kommune i Aust- Agder
 • Kristiansand kommune i Vest- Agder
 • Stavanger kommune i Rogaland
 • Bergen kommune i Hordaland
 • Førde kommune i Sogn og Fjordane
 • Ålesund kommune i Møre og Romsdal
 • Åfjord kommune i Sør- Trøndelag
 • Stjørdal kommune i Nord- Trøndelag
 • Vestvågøy kommune i Nordland
 • Tromsø kommune i Troms
 • Sør- Varanger kommune i Finnmark

Les mer om undervisningssykehjemmene