Gode øyeblikk for mennesker med demens

BRATTAASHILLFRID4808A9200220__240Kan tilrettelagte tilbud om kulturell aktivitet som sang, dans, lokalhistorie og tradisjonsmat gjøre hverdagen og live bedre for hjemmeboende eldre med tidlig demens? Hillfrid V. Brataas har vært med og prøvd ut et dagtilbud til denne gruppen mennesker i Verdal og Meråker kommuner.
Av: Anne Sigrid Haugset

– Deltakerne i begge kommuner ga uttrykk for trivsel i prosjektet. Vi erfarte åpenhet om hukommelsesproblemer og utvikling av trygge grupper, heter det i rapporten Gode øyeblikk – kulturell stimulering av hjemmeboende eldre med begynnende demens.
Prosjektet Gode øyeblikk hadde en todelt målsetting: Både å finne kulturell stimulering som kan bidra til å vedlikeholde sosial og kulturell kompetanse hos mennesker med tidlig demens, og å bidra til gode stunder med gode opplevelser og fremme helse og livskvalitet.
Sang, mat og lokalhistorie
Åtte personer som opplevde økende hukommelsesproblemer deltok i prosjektene i Meråker og Verdal kommune. De møttes en dag i uka i åtte uker, til hyggelig samvær med innslag av allsidig kultur: Sang, dans, musikk, lokalhistoriske foredrag, matlaging med tradisjonelle retter og bingospilling var noen av aktivitetene.

– Vi fant at ”alminnelige” aktiviteter i lokalsamfunnene var foretrukne kulturaktiviteter. Det ble benyttet lokale utøvere, og lokal musikk og historie var ofte foretrukket, skriver forskerne Hildfrid V. Brataas, Helga G. Bjugan, Lillian Hernes og Gunn Wolden i rapporten sin.

Festdager som gir mening- Resultatene viser at hjemmeboende med begynnende hukommelsesproblemer har behov for støttende omgivelser med tilrettelegging av sosial aktivitet utenfor hjemmet. Den sosiale arenaen synes å bety mye for deltakerne i prosjektet. Vi håper at resultatene fra prosjektet vil inspirere andre kommuner i arbeidet med å tilrettelegge for gode øyeblikk, det vil si festdager som gir mening til hverdagslivet, heter det i rapporten.
Les rapporten Gode øybleikk her