Torvik ny medarbeider

KARINTORVIKPHOTO__240Karin Torvik startet som forskingsveileder i Senter for omsorgssenter Midt-Norge i høst.
Av: Morten Stene

Karin Torvik er ansatt i Senter for omsorgsforskning Midt-Norge fra 1. desember 2009. Hun skal være forskningsveileder for undervisningshjemmetjenesten og undervisningssykehjemmene i Midt-Norge.

Stillingen er finansiert av Helsedirektoratet.
Smerteforsker
Torvik er førstelektor og stipendiat ved Høgskolen i Sør Trøndelag. Hennes forskningsområdet er smerte og livskvalitet hos sykehjemspasienter. Torvik arbeider også med observasjonsbaserte kartleggingsverktøy for å kartlegge smerte hos pasienter som ikke verbalt kan gi uttrykk for sin smerte, for eksempel pasienter med alvorlig demens.

Kunnskapsbasert
Torvik er opptatt av klinisk forskning og implementering av forskningsresultat i klinikken.

– Forskningen må komme pasienten og praksisfeltet til gode og føre til bedre pasientbehandling, sier Karin Trovik. Sykepleien som gis til pasientene må være er kunnskapsbasert – altså basert på praksiserfaringer og forskning.

Tre undervisningssykehjem
Heleregion Midt-Norge omfatter tre undervisningssykehjem: Søbstad sykehjem, Sør-Trøndelag; Rokilde sykehjem, Møre og Romsdal og Verdal bo- og helsetun, Nord-Trøndelag.
Les mer om undervisningssykehjemmene.