Teknologi må gi mer tid til omsorg

HUSROBOT__240Helsepersonell er både skeptisk til og nysgjerrige på roboter og annen omsorgsteknologi, og setter som en klar forutsetning at etiske og menneskelige forhold blir godt ivaretatt. Helse- og omsorgsarbeiderne vil gjerne ha hjelp med tunge, vanskelige stelleoppgaver og med rutinearbeid som klesvask og søppelhåndtering, mens de foretrekker å utføre oppgaver med personlig kontakt selv.
Av: Anne Sigrid Haugset

SINTEF Teknologi og Samfunn har intervjuet helse- og omsorgsarbeidere i Porsanger, Trondheim og Kongsberg kommuner om bruk av omsorgsteknologi som roboter, smarte hus med for eksempel varme- og fallsensorer og sporingsteknologi.

Både positivt og fremmed
– Vi opplevde en stor åpenhet til å ta i bruk teknologien, under forutsetning av at etiske og menneskelige forhold ble ivaretatt og at teknologien virker, skriver forskerne i rapporten.

Alle som ble intervjuet i undersøkelsen var klar over at helsesektoren kommer til å ha store bemanningsutfordringer i framtida. Selv om noen av dem syntes roboter i norske hjem og sykehjem hørtes ut som ”science fiction”, så pekte de også på en rekke oppgaver som det ville vært fint å få robothjelp til:

– Stell av personer i seng
– forflytting av personer på en trygg måte
– huslige oppgaver som ikke handler om pleie og omsorg
– hyppig /kontinuerlig tilsyn med demente personer og personer som kan falle
– hyppig/kontinuerlig tilsyn med blodsukkernivå og liknende hos diabetikere
– støtte og motivere til fysisk aktivitet og bevegelse

Robot til rutineoppgaver
Mange helse- og omsorgsarbeidere i de tre kommunen pekte på at de bruker mye tid på oppgaver som vasking og sortering av klær, gjenfinning av mistede briller og sortering og utbæring av søppel. Her ønsket flere seg robothjelp.

Samtidig ønsker de seg mer tid til for eksempel å tilrettelegge for trygg fysisk aktivitet og sosialt samvær med menneskene de skal hjelpe.

Teknologien finnes allerede
I rapporten Kartlegging av behov og muligheter for bruk av robot og sensorteknologi i helse og omsorgssektoren presenterer forskerne fra SINTEF mange ulike typer av roboter, med bilder og funksjonalitet. Også andre typer smarte teknologiske hjelpemidler blir vist fram og beskrevet.

Bruk av robot og sensorteknologi kan løse mange av de problemene som er avdekket i undersøkelsen, og trolig gjøre det mulig for eldre å bo lengre hjemme. Hovedutfordringene er ikke knyttet til det teknologiske, men til at det blir sosialt akseptert å ta i bruk roboter.

Mer tid til sosial kontakt
– En trenger også gode organisatoriske løsninger i pleie- og omsorgssektoren. Det er uansett viktig at utvikling og implementering av ny teknologi skjer på en slik måte at den sosiale kontakten bevares eller aller helst blir bedre, heter det i rapporten.

Kilde:
Kartlegging av behov og muligheter for bruk av robot- og sensorteknologi i helse- og omsorgssektoren. SINTEF Teknologi og samfunn og IKT, januar 2009.

Les mer:
Skal robotene stelle 68-erne? Reportasje på Dagbladet.no, som blant annet inneholder bilder av flere typer roboter.

Deegan, P. Grupen, R., Hanson, A., Horrell, E., Ou, S., Riseman, E., Sen, S., Thibodeau, B., Williams, A., Xie, D.:
Mobile Manipulators for Assisted Living in Residential Settings, Autonomous Robots, Special Issue on Socially Assistive Robotics. Volume 24, Number 2. February 2008
(Fagartikkel i internasjonalt tidsskrift)