Kirsten Lange blir daglig leder

LANGEKIRSTEN4410550PX__240Kirsten Lange er konstituert som daglig leder av Midt-Norsk Senter for Omsorgsforskning fra 1. november 2010. Lange er utdannet innen sykepleie og ledelse, og har lang erfaring som leder og mellomleder i helse- og omsorgssektoren i Steinkjer kommune.
Av: Anne Sigrid Haugset

Kirsten Lange startet nylig i 50 prosent stilling som daglig leder for Midt-Norsk Senter for omsorgsforskning. Hun har kontorsted ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i Steinkjer.

Hverdagsnær forskning
– Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er viktig når en skal videreutvikle og forbedre det hverdagsnære helse- og omsorgsarbeidet som foregår i kommunene. Gjennom et gjensidig og konstruktivt FoU-samarbeid med sentret kan kommunene beskrive, vurdere og forbedre arbeidet sitt på en systematisk måte, sier Kirsten Lange.

Lange ønsker at Senter for Omsorgsforskning skal bidra til å bygge broer mellom teori og praksis, og mellom det å lære og det å gjøre. Med sin lange erfaring fra kommunalt helse- og omsorgsarbeid vet hun en god del om hvor skoen trykker, og har mange tanker om hvordan FoU-arbeid kan bidra i slike prosesser.

En erfaren leder
Kirsten Lange er utdannet sykepleier, og har i tillegg tatt videreutdanning i sosiologi, veiledningspedagogikk og sykepleievitenskap. Hun har mastergrad i kunnskaps- og innovasjonsledelse fra Høgskolen i Nord-Trøndelag.

I yrkeslivet har Lange vært sykepleier både på sykehus og sykehjem, lærer og mellom leder i kommunal forvaltning. I åtte år var hun avdelingsleder for bistand og omsorg i Steinkjer kommune.

Fire satseområder
– Midt-Norsk Senter for Omsorgsforskning har fire satsingsområder vi ønsker å prioritere framover. Satsingen rettes særlig mot :

· Helse – og omsorgstjenester i små kommuner i rurale strøk.
· Kompetanseutvikling og formidling i kommunene.
· Helse – og omsorgsutfordringer knyttet til den samiske befolkningen.

Av Anne Sigrid Haugset