Brattås presenterte forskningsprosjekt

BRATTAAS420PX__240Ph.D. og forsker Hildfrid Brattås i Høgskolen i Nord-Trøndelag/Senter for omsorgsforskning Midt-Norge holdt et foredrag på konferansen Med forskerblikk på arbeidsrettet rehabilitering den 11. januar. Brattås presenterte blant annet et pågående forskningsprosjekt om Ansvar for egen mestring (AFEM). Les foredraget her:
Av: Anne Sigrid Haugset

Foredrag Hildfrid Brattås