Ny rapport: Tjenestekvalitet – forebygging – helse

BRATTAAS420PX__240Forsker Hildfrid Brataas ved Senter for omsorgsforskning Midt-Norge og Høgskolen i Nord-Trøndelag har skrevet en rapport om tjenestekvalitet og helse. Nanna S. Hellesø ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og Tone Mette Flått i Overhalla kommune er medforfattere.
Av: Anne Sigrid Haugset

Rapporten beskriver gjennomføring og resultater fra et ett og halvårig prosjekt i 2009‐2010 om forflytningsteknikk og tjenestekvalitet i helse‐ og omsorgstjenesten. Prosjektet er gjennomført ved Overhalla kommune.

Les hele rapporten Tjenestekvalitet – forebygging – helse.