Kick-off for 50 omsorgs- forskningskommuner

GODEOYEBLIKK550PX__240De 5 sentrene for omsorgsforskning i Norge har etablert et panel av omsorgsforskningskommuner. Målet med omsorgsforskningskommunene er å etablere et gjensidig samarbeid der kommunene deltar i forskningsprosjekter og får forskningsformidling og veiledning tilbake.
v: Kirsten Lange

Det ble 2. og 3. februar arrangert et dialogseminar der omsorgsforskningskommuner fra hele landet var samlet. Formålet med dialogseminaret var å markere en “kick off” for den nye satsningen.

Seminaret ble innledet med en gjennomgang av hva som ligger i omsorgsforskning og hva det innebærer å være en omsorgsforskningskommune. Videre ble det innledet til gruppediskusjon omkring viktige helse- og omsorgsrelaterte forskningsspørsmål. Det ble presenteret ulike typer prosjekter.

I region Midt-Norge er følgende 11 kommuner omsorgsforskningskommuner:

Møre og Romsdal:
* Molde
* Ålesund
* Ørsta
* Sunndal
* Aure

Sør-Trøndelag:
*Orkdal
*Trondheim
*Åfjord

Nord-Trøndelag:
*Stjørdal
*Namsos
*Lierne

Presentasjonene fra dialogseminaret:

Hva er omsorgsforskning?
Innledning til dialog
Vindafjord kommune
Moss kommune
Sør Vranger kommune
Prosjekt: Gode øyeblikk
Prosjekt: Vedtak om sykehjemsplass
Hva skjer videre?