Ny medarbeider i Møre og Romsdal

RIGMOR1550__240Rigmor Einang Alnes er ansatt som høgskolelektor ved Avdeling for Helsefag ved Høgskolen i Ålesund. Einang Alnes er engasjert i Senter for omsorgsforskning Midt-Norge for å følge opp Utviklingssentrene i sitt fylke.
Av: Kirsten Lange

Rigmor Einang Alnes er for tiden doktorgradsstudent ved Universitetet i Oslo, seksjon for sykepleievitenskap.

Omsorg for demente og samspill
Hun arbeider med prosjektet Demens og dialog, en intervensjonsstudie som vurderer om, og eventuelt i hvilken grad Marte Meo – veiledning kan bidra til positiv endring i det daglige samspillet mellom personer med demens og personalet.

Praksisnær forskning
Einang Alnes er opptatt av at det må skapes et nærmere samarbeid mellom høgskole og praksis. Forskningsresultat må legges til rette for implementering i omsorgstjenestene og omsorgstjenestene må påvirke behovet for og etterspørselen etter forskning.

Undervisning og veiledning
Rigmor Einang Alnes har lang erfaring som underviser og veileder i bachelorutdanning i sykepleie og erfaring i etter- og videreutdanning i rehabilitering og veiledningspedagogikk.

Publikasjoner:
Alnes, R., Kirkevold, M. & Skovdahl, K (2010) Insight gained through Marte Meo Counselling: experiences of nurses in dementia spesific care units International Journal of Older People Nursing doi: 10.1111/j.1748-3743.2010.00229x

Alnes, Einang, R & Hatløy (2008) “Marte meo veiledning i skjermet avdeling. Utdrag fra prosjektet “Samspel med aldersdemente”. Demens og Alderspsykiatri, 12 (1):29-31

Hatløy, H. og Alnes, R. E: (2007) ”Positivt samspel i demensomsorga: Har rettleiing med Marte Meo-metoden effekt?” Tidsskrift for norsk Psykologforening, 44 (11):1363-1371

Alnes, R. E. (2001) Respektfull rehabilitering i Gjengedal, E. & B. R. Hanestad. Å leve med kronisk sykdom: en varig kursendring. Cappelen akademisk forl.: Oslo.