Tjenestetilbud til folk med nevrologisk lidelse

DAMEIRULLESTOL550PX__240”Tjenestetilbudet til voksne personer med Nevrologisk lidelse” i regi av Senter for omsorgsforskning er et prosjekt som går i alle landets 50 omsorgsforskningskommuner.Professor Tor Inge Romøren leder arbeidet, og datainnsamlingen foregår i disse dager.
Av: Kirsten Lange

De fem omsorgsforskningssentrene i landet gjennomfører i disse dager en undersøkelse med fokus på tjenestetilbudet til voksne personer med nevrologisk lidelse i alle omsorgsforskningskommunene.

Undersøkelsen er landsomfattende. Prosjektet ble presentert på dialogseminaret for forskningskommuner 2.-3. februar 2011.

Faglig ansvarlig for undersøkelsen er professor Tor Inge Romøren ved Senter for Omsorgsforskning Høgskolen i Gjøvik og professor Frode Fadnes Jacobsen ved Senter for Omsorgsforskning Høgskolen i Bergen. Prosjektet er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Telefonintervjuer
Undersøkelsen vil bli gjennomført som telefonintervju med ledere/ fagpersoner i kommunen i tidsrommet 15. april til 20. mai 2011. Intervjuene vil vare fra 30 til 60 minutter, og vil bli tatt opp på bånd.

I løpet av høsten 2011 vil det i utvalgte kommuner også bli gjennomført fokusgruppeintervju. Undersøkelsens hensikt er å synliggjøre ulike modeller for koordinering og samhandling omkring tjenestetilbudet til personer med nevrologisk lidelse. Videre å samle kunnskap om prosesser som fører til best mulig forutsigbarhet i tjenestetilbudet.